Language: Hr | En

Savjetovanje

Kroz individualni rad s djecom, mladima ili odraslima uz psihološko savjetovanje ili terapiju u cilju:

 • razvoja i jačanja individualnosti, samopouzdanja, samopoštovanja
 • psihosocijalnog rasta i razvoja
 • razvijanja komunikacijskih vještina
 • expresije emocija na socijalno prihvatljiv način
 • razvijanja fizičkih, emotivnih i kognitivnih vještina
 • razvijanja kvalitetnih odnosa s okolinom i bližnjima
 • prevladavanja teškoća s kojim se susreću u obiteljskoj, školskoj sredini ili na poslu
 • stručne pomoći kod gubitka bližnjih osoba (rastava, smrt...)
 • unapređivanja psihofizičkog zdravlja i razvijanje psihofizičkih sposobnosti

Individualni rad s djecom i mladima
Individualni rad s odraslima
Rad s djecom i roditeljima zajedno

Individualni rad s djecom i mladima

 • psiholoska pomoć i individualna terapija za prevladavanje teškoća s kojom se djeca i mladi susreću u obiteljskoj i školskoj sredini
 • poticanje osobnog razvoja djece i mladih kroz upotrebu raznih kreativnih tehnika
 • razvijanje psihofizičkog zdravlja te psihofizičkih sposobnosti, kao što su pažnja, percepcija, pamćenje, mišljenje, motivacija
 • individualni rad baziran je na terapiji pokretom, art terapiji i terapiji putem integrativnih tehnika opuštanja, tehnika kojima se izražavaju emocije na socijalno prihvatljiv način, te jačanju samopouzdanja i pozitivne slike o sebi - ukljucuje pokret, ples, crtanje, dramatizaciju i rad s rekvizitima

Individualni rad s odraslima

 • individualno savjetovanje ili terapija za odrasle uz psihološku pomoć za savladavanje teškoća s kojima se pojedinci susreću u obiteljskoj sredini, na poslu, u partnerskim odnosima
 • stručna pomoć kod gubitka bližnjih osoba (rastava, smrt...)
 • jačanje individualnosti i samopoštovanja
 • razvijanja fizičkih, emotivnih i kognitivnih vještina
 • razvijanja kvalitetnih odnosa s okolinom i
 • unapređivanja psihofizičkog zdravlja, kondicije i razvijanje psihofizičkih sposobnosti
close