Language: Hr | En

Prijavnica

PLESNA ALKEMIJA™

Prijavite se na PLESNU ALKEMIJU ™

Kako biste osigurali svoje mjesto, molimo Vas da ispunite sljedeći obrazac:

Upisom email adrese, imena, odnosno naziva dajete suglasnost Udruženje za poticanje kreativnog izražavanja "Osmijeh" (Udruženje), da kao voditelj obrade koristi vaše osobne podatke u svrhu ostvarivanja i unaprjeđenja komunikacije s Udruženjem. Tako prikupljeni osobni podaci koristiti će se samo u ovdje navedenu svrhu, neće se prenositi trećim osobama, čuvati će se samo ono vrijeme koje je potrebno za ostvarivanje međusobne komunikacije, a s njima će se postupati na način predviđen u Izjavi o zaštiti privatnosti.
U svako doba imate pravo povući ovim putem danu privolu za daljnju obradu osobnih podataka, ali povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Zahtjev za povlačenje privole podnosi se slanjem takvog zahtjeva na email ili poštansku adresu Udruženja.
U slučaju ne popunjavanja podataka o vašem imenu/nazivu ne trpite nikakve negativne posljedice, a u slučaju ne davanja podatka o vašoj email adresi, nećete biti u mogućnosti ostaviti poruku za Udruženje.

Odaberite radionicu:

   
 
 
 
close