Edukativni seminari

Edukativni seminari su namijenjeni stručnom usavršavanju pedagoga, učitelja, odgajatelja, psihologa, defektologa, fizioterapeuta, logopeda, plesnih pedagoga i svih koji rade s djecom, mladima i odraslima i koriste pokret i ples u odgoju, komunikaciji ili terapiji ili se pripremaju za taj rad.

 

       

Stručno usavršavanje – edukativni seminari

 

 

KREATIVNI POKRET
(KONTAKTI, RITAM, EMOCIJE I KOMUNIKACIJA)

Kreativni pokret objedinjuje fizičke, emotivne i intelektualne sposobnosti i pomaže nam da bolje upoznamo i osvijestimo svoje vlastite potencijale. Na specifičan način, pridonosi učenju i stimuliranju mozga. Nefunkcionalni i neimitirajući pokreti uključuju složenije misaono-motorne procese uz korištenje svih osjetila taktilnih, vizualnih, auditivnih, spacijalnih i proprioreceptivnih. Osim toga djeci i mladima obogaćuje psihosocijalni razvoj, razvijajući im pozitivnu sliku o sebi i poštovanje prema drugima.

Teme seminara:

 1. Kontakt sa sobom, istraživanje i kreiranje autentičnog pokreta
  • istraživanje kretanja u paru
  • determinacija i inspiracija
  • kreativnim pokretom poticati koncentraciju i pamćenje
  • razvijanje prostorne percepcije
  • otkrivanje i istraživanje raznih mogućnosti kretanja
 2. Ritam, zvuk i pokret
  • kombinacija glasa i pokreta uz ritam
  • igre s riječima i različitim ritmovima
  • kretanje forme kruga u grupnom radu
  • ritmička kompozicija i koreografija
 3. Izražavanje emocija kroz pokret, ples i crtež
  • trenutno osjećanje i pokret
  • transformacija emocionalnih stanja
  • dramatizacija kroz kreativni pokret
  • korištenje raznih rekvizita pri kreiranju plesnih priča
 4. Neverbalna komunikacija
  • istraživanje i kreiranje različitih oblika komunikacije
  • prepoznavanje osjećanja i raspoloženja govorom tijela
  • stvaranje povjerenja u grupu i poticanje kooperativnosti
  • kreiranje skupnih stvaralačkih sastava
  • art terapija

 

 

KREATIVNI POKRET U NASTAVI

Teme seminara:

    1. Predstavljanje pokretom i neverbalna komunikacija
    2. Istraživanje i izražavanje emocija kroz pokret
    3. Stvaranje ritmova uz pokret
    4. Kako unijeti kreativni pokret u tradicionalne igre
    5. Kreativno korištenje rekvizita – od pokreta do plesne priče

- kako se kreativnim pokretom približiti djetetu i prepoznati ono što nam ne može verbalno iskazati
- kako potaknuti dijete da putem pokreta izrazi svoja emocionalna stanja
- koristiti vlastitu kreativnost kako bi pomogli djeci da se bolje osjećaju u svojem tijelu i razviju pozitivnu sliku o sebi
- prepoznati grupnu dinamiku i potaknuti djecu da razviju kooperativnost unutar grupe

 

 

Autorice i voditeljice seminara: Mirjana Gusić-Gulič i Ivana Mavrin prof.

Ivana Mavrin je profesorica psihologije i plesni terapeut. Završila je školu za balet, ples i ritmiku, a kao plesni pedagog i koreograf radi od 1990. godine. U svom dosadašnjem radu organizirala je i vodila razne plesne tečajeve i kreativne radionice. Autorica je programa za odrasle „Pokretom i plesom do zdravlja“. Dugi niz godina organizira i koreografira dječje priredbe. Sudjelovala je na projektima Hrvatske udruge za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama. Radila je u Centru za socijalni rad s malodobnim delikventima i njihovim roditeljima u nadzoru nad obiteljima. Vodi plesne edukacije i seminare u inozemstvu i drži predavanja za širu javnost o tome kako pomoći djeci u izražavanju osjećaja kroz pokret, ples i crtež.

Mirjana Gusić-Gulič je završila plesnu akademiju i radi kao plesni pedagog i koreograf od 1983. godine. Posljednjih je godina vodila tečajeve ritmike i kreativnoga plesa u dječjim vrtićima i osnovnim školama. Sudjelovala je u socijalno-psihološkim programima plesnih radionica za djecu i mladež u projektu Hrvatske udruge za zaštitu prava djece i obitelji. Vodila je radionice sa skupinama mladeži tzv. preddelikventnog ponašanja i s roditeljima i terapeutima koji rade s djecom s elementima autizma. Držala je predavanja odgajateljima i nastavnicima s temama o reedukaciji pokreta kod djece i ulozi dječjeg plesnog stvaralaštva u odgoju.

Novosti

UPISI U ŠK. GODINU 2019/2020 U TIJEKU (plesnicentarosmijeh@gmail.com)

Kontaktirajte nas...

Kontakt

Adresa: Malešnica, Donje Vrapče 22,
Zagreb, Croatia
Telefon: 098 584333
E-mail: plesnicentarosmijeh@gmail.com