Language: Hr | En

Edukativni seminari

Edukativni seminari su namijenjeni stručnom usavršavanju pedagoga, učitelja, odgajatelja, psihologa, defektologa, fizioterapeuta, logopeda, plesnih pedagoga i svih koji rade s djecom, mladima i odraslima i koriste pokret i ples u odgoju, komunikaciji ili terapiji ili se pripremaju za taj rad.

KREATIVNI POKRET (KONTAKTI, RITAM, EMOCIJE I KOMUNIKACIJA)

Kreativni pokret objedinjuje fizičke, emotivne i intelektualne sposobnosti i pomaže nam da bolje upoznamo i osvijestimo svoje vlastite potencijale. Na specifičan način, pridonosi učenju i stimuliranju mozga. Nefunkcionalni i neimitirajući pokreti uključuju složenije misaono-motorne procese uz korištenje svih osjetila taktilnih, vizualnih, auditivnih, spacijalnih i proprioreceptivnih. Osim toga djeci i mladima obogaćuje psihosocijalni razvoj, razvijajući im pozitivnu sliku o sebi i poštovanje prema drugima.

Teme seminara:

1. Kontakt sa sobom, istraživanje i kreiranje autentičnog pokreta

 • istraživanje kretanja u paru
 • determinacija i inspiracija
 • kreativnim pokretom poticati koncentraciju i pamćenje
 • razvijanje prostorne percepcije
 • otkrivanje i istraživanje raznih mogućnosti kretanja

2. Ritam, zvuk i pokret

 • kombinacija glasa i pokreta uz ritam
 • igre s riječima i različitim ritmovima
 • kretanje forme kruga u grupnom radu
 • ritmička kompozicija i koreografija

3. Izražavanje emocija kroz pokret, ples i crtež

 • trenutno osjećanje i pokret
 • transformacija emocionalnih stanja
 • dramatizacija kroz kreativni pokret
 • korištenje raznih rekvizita pri kreiranju plesnih priča

4. Neverbalna komunikacija

 • istraživanje i kreiranje različitih oblika komunikacije
 • prepoznavanje osjećanja i raspoloženja govorom tijela
 • stvaranje povjerenja u grupu i poticanje kooperativnostikreiranje skupnih stvaralačkih sastava
 • art terapija

KREATIVNI POKRET U NASTAVI

Teme seminara:

1. Predstavljanje pokretom i neverbalna komunikacija
2. Istraživanje i izražavanje emocija kroz pokret
3. Stvaranje ritmova uz pokret
4. Kako unijeti kreativni pokret u tradicionalne igre
5. Kreativno korištenje rekvizita

 • od pokreta do plesne priče kako se kreativnim pokretom približiti djetetu i prepoznati ono što nam ne može verbalno iskazati
 • kako potaknuti dijete da putem pokreta izrazi svoja emocionalna stanja
 • koristiti vlastitu kreativnost kako bi pomogli djeci da se bolje osjećaju u svojem tijelu i razviju pozitivnu sliku o sebi
 • prepoznati grupnu dinamiku i potaknuti djecu da razviju kooperativnost unutar grupe

Autorice i voditeljice seminara: Mirjana Gusić-Gulič i Ivana Mavrin prof.

close